Vertrouwenspersoon

Als je te maken hebt met grensoverschrijdend gedrag dan kun je contact opnemen met mij als vertrouwenscontactpersonen bij V.V.Dees

Ik ben Corine van Kroonenburg Samen met jou bekijk ik wat we kunnen doen. Vertrouwelijk natuurlijk!
Alles wat besproken wordt is natuurlijk vertrouwelijk. Er wordt eventueel pas met derden gesproken na nadrukkelijke toestemming.


Je kunt mij bereiken per mail op: corinevankroonenburg@gmail.com

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij een vereniging?   

De VCP luistert naar iemands verhaal en helpt diegene zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen als het gaat over grensoverschrijdend gedrag. Zij kan iemand helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie, maar gewoon even praten kan ook. De VCP kan sparren met de vertrouwenspersoon van Centrum Veilige Sport Nederland.

De VCP is laagdrempelig aanspreekbaar als er vragen en/of zorgen zijn en bij situaties binnen de vereniging. De VCP hoort aan en verwijst door, maar is niet verantwoordelijk voor de oplossing en opvolging van een situatie of een signaal.
Daarnaast kan de VCP het bestuur binnen de vereniging ondersteunen met tips voor preventief beleid ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag.

Het bestuur van voetbalvereniging V.V.Dees heeft mij, Corine, aangewezen voor de functie van vertrouwenscontactpersoon voor de vereniging.