Kantine, roken en alcohol

De kantine van vv DEES is geopend tijdens wedstrijden, en op donderdagavond na de training van de lagere elftallen en selectie. De opening- en schenktijden van de kantine zijn als volgt:

  • Op speeldagen voor junioren op zaterdag vanaf een half uur, voor de aanvang van de eerste wedstrijd.
  • Op speeldagen op zondag vanaf de aanvang van de eerste wedstrijd.
  • Op donderdagavond, indien er trainingen worden gehouden, vanaf 20.00 uur.
  • Op doordeweekse avonden, inclusief de zaterdag, indien er één of meerdere wedstrijden worden gespeeld, vanaf de aanvang van de eerste wedstrijd.


In de Drank- en horecawet is voor alle verenigingen, die een sportkantine exploiteren en alcoholhoudende dranken verkopen, een reglement opgesteld. Verkoop van alcoholhoudende en sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden; Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het sportpark; Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers of op of langs de voetbalvelden) te nuttigen dan in de kantine of op een daartoe ingericht terras; Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders, trainers van de jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie.

Per 1 Juli 2008 is in de gehele sportsector tegelijk met de horeca, kunst en cultuursector rookvrij. Roken in alle sportaccommodatiesis vanaf die datum door de overheid niet meer toegestaan. Er mag wel gerookt worden in aparte afsluitbare rookruimten. In de kantine van vv DEES mag dus niet meer worden gerookt. Dit geldt uiteraard ook voor alle andere ruimtes op sportpark “DE MEREN”. Daarnaast is het verboden voor (jeugd)trainers/leiders, tijdens de trainingen, of gedurende de wedstrijden te roken op het trainingsveld en binnen de afrastering van het speelveld. Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden: Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen. Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers en in de kantine. Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is ten strengste verboden en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.