Aanname beleid van vrijwilligers

Aanleiding:
V.V.Dees is een vereniging met veel vrijwilligers. De vrijwilligers vormen het hart van onze vereniging. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden onze leden niet wekelijks kunnen genieten van wedstrijden, trainingen e/of een bezoek aan de kantine. Uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, gelden er bepaalde regels  voordat iemand vrijwilliger kan worden.
Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

 Besluit:
Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen de vereniging een functie te vervullen.
Daarom neemt V.V.Dees de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers:

 • de vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen en zich hier aan te conformeren;
 • voor iedere vrijwilliger wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd voor de volgende codes:
  84 Belast zijn met de zorg voor minderjarigen
  85 Belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen, zoals ouderen en gehandicapten. 

  Tevens voor de ledenadministrateur de codes van; 
  Informatie (Code 11, 12 en 13) 

  Voor alle nieuwe bestuursleden worden de volgende codes aangevraagd;
  Informatie (Code 11, 12 en 13) 
  Geld (code 21 en 22)
  Zakelijke transacties (Code 53)
  Aansturen organisatie (Code 71)
  Personen (Code 84 en 85)

  De VOG wordt aangevraagd door de club. Het enige dat van de vrijwilligers wordt verwacht is het afronden van de aanvraag met zijn/haar Digid. Nadat de VOG is verkregen, wordt deze getoond aan de secretaris van het bestuur, welke deze administreert. De VOG wordt dus niet ingenomen. 
  Hoewel VOG’s onbeperkt geldig zijn, streven we ernaar om deze elke 3 jaar te vernieuwen.