Algemene Leden Vergadering – 27 oktober

Bespreekpunten:

  • Herkiesbare bestuursleden
  • Financiele situatie vvDees
  • 3e helft
  • Jouw mening telt

Herkiesbare bestuursleden